เลื่อนประกาศผลสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561)

เลื่อนประกาศผลสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561) เป็นวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 แทน

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ChemTrain

 

 


©2013 All right reserved.