ข่าวล่าสุด


 • Announcing Chemical Safety Examinee (Exam on 20 March 2018) ลงข่าวเมื่อ 19 มีนาคม 2018
 • Announcing Chemical Safety Participants (Training on 18 March 2018) ลงข่าวเมื่อ 16 มีนาคม 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้ทดลองฝึกสอนด้านความปลอดภัยทางเคมี (26-28 มีนาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 15 มีนาคม 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมวิทยากรความปลอดภัยทางเคมี (อบรม 21-23 กุมภาพันธ์ 2561) ลงข่าวเมื่อ 8 มีนาคม 2018
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (26-28 มีนาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2018
 • Chemical Safety Training session on “Working Safely with Chemicals” (18 March 2018) ลงข่าวเมื่อ
 • ประกาศงดการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (26-28 กุมภาพันธ์ 2561) ลงข่าวเมื่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561) ลงข่าวเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2018
 • The Chemical Safety Training Cancelled (Training on 18 Feb 2018) ลงข่าวเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมวิทยากรความปลอดภัยทางเคมี (21-23 กุมภาพันธ์ 2561) ลงข่าวเมื่อ

 • ©2013 All right reserved.