ข่าวล่าสุด


 • PPC Chemical Safety Exam 2017: Delay in result announcement (Exam on August 2, 2017) ลงข่าวเมื่อ 16 สิงหาคม 2017
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 15 สิงหาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 15 สิงหาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 14 สิงหาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (9-11 สิงหาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 8 สิงหาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 21 กรกฎาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 3 สิงหาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (9-11 สิงหาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 25 กรกฎาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (26 กรกฎาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 24 กรกฎาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (21 กรกฎาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 20 กรกฎาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (17-19 กรกฎาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 15 กรกฎาคม 2017

 • ©2013 All right reserved.