ข่าวล่าสุด


 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (17-19 กรกฎาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 21 มิถุนายน 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (16 มิถุนายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 15 มิถุนายน 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (12-14 มิถุนายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 10 มิถุนายน 2017
 • Chemical Safety Training session on “Working Safely with Chemicals” (26 June 2017) ลงข่าวเมื่อ 8 มิถุนายน 2017
 • Chemical Safety Exam Result (Exam date: 15 May 2017) ลงข่าวเมื่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 25 พฤษภาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 7 มิถุนายน 2017
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (12-14 มิถุนายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 31 พฤษภาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (25 พฤษภาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 24 พฤษภาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 พฤษภาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 21 พฤษภาคม 2017
 • Chemical Safety Exam Result (Exam date: 9 May 2017) ลงข่าวเมื่อ 17 พฤษภาคม 2017

 • ©2013 All right reserved.