ข่าวล่าสุด


 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 25 กันยายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 4 ตุลาคม 2018
 • สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 31 ตุลาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 1 ตุลาคม 2018
 • อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีสำหรับนิสิตที่ทำวิจัย และนักวิจัย (ความปลอดภัยทางเคมี, 29-30 ตุลาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 25 กันยายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 24 กันยายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 22 กันยายน 2018
 • เลื่อนประกาศผลสอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 20 กันยายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี  (สอบวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 14 กันยายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 11 กันยายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 10 กันยายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (9 กันยายน 2561) ลงข่าวเมื่อ 6 กันยายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 31 สิงหาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 30 สิงหาคม 2018

 • ©2013 All right reserved.