ข่าวล่าสุด


 • ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับการอบรมความปลอดภัยทางเคมี ในวันที่ 29 -31 มกราคม 2561 ลงข่าวเมื่อ 15 มกราคม 2018
 • Chemical Safety Training session on “Working Safely with Chemicals” (18 February 2018) ลงข่าวเมื่อ 12 มกราคม 2018
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (29-31 มกราคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 8 มกราคม 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 22 ธันวาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 22 ธันวาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 21 ธันวาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (20 ธันวาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 19 ธันวาคม 2017
 • Chemical Safety Exam Result (Exam on 8 December 2017) ลงข่าวเมื่อ 12 ธันวาคม 2017
 • Chemical Safety Training Cancellation (4-6 December 2017: 4.30-7.00 pm) ลงข่าวเมื่อ 1 ธันวาคม 2017
 • Chemical Safety Training session on “Working Safely with Chemicals” (For IP-HSM, 6 December 2017) ลงข่าวเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2017
 • Chemical Safety Training session on “Working Safely with Chemicals” (4-6 December 2017) ลงข่าวเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2017

 • ©2013 All right reserved.