ข่าวล่าสุด


 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (16-18 ตุลาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 12 ตุลาคม 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 18 กันยายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 3 ตุลาคม 2017
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (16-18 ตุลาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 24 กันยายน 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 4 กันยายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 19 กันยายน 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 18 กันยายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 17 กันยายน 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (16 กันยายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 14 กันยายน 2017
 • PPC Chemical Safety Exam Result (Exam on August 25, 2017) ลงข่าวเมื่อ 8 กันยายน 2017
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (16 กันยายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 5 กันยายน 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 4 กันยายน 2560) ลงข่าวเมื่อ 2 กันยายน 2017
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี (สอบวันที่ 15 สิงหาคม 2560) ลงข่าวเมื่อ 30 สิงหาคม 2017

 • ©2013 All right reserved.