ข่าวล่าสุด


 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี Announcing Chemical Safety Exam Result (สอบวันที่ 24 กรกฎาคม 2561, Exam on 24 July 2018) ลงข่าวเมื่อ 6 สิงหาคม 2018
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (27-29 สิงหาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 2 สิงหาคม 2018
 • The Chemical Safety Training Cancelled (Training on 31 July 2018) ลงข่าวเมื่อ 25 กรกฎาคม 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี Announcing Chemical Safety Examinee (สอบวันที่ 24 กรกฎาคม 2561, Exam on 24 July 2018) ลงข่าวเมื่อ 23 กรกฎาคม 2018
 • The Result of Chemical Safety Exam for PPC students (Exam on 3 July 2018) ลงข่าวเมื่อ 20 กรกฎาคม 2018
 • ื่ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 กรกฎาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับใบสำคัญการอบรมความปลอดภัยทางเคมี Announcing Chemical Safety Exam Result (สอบวันที่ 22 มิถุนายน 2561, Exam on 22 June 2018) ลงข่าวเมื่อ 9 กรกฎาคม 2018
 • Chemical Safety Training session on “Working Safely with Chemicals” (31 July 2018) ลงข่าวเมื่อ 29 มิถุนายน 2018
 • อบรมความปลอดภัยทางเคมี (23 กรกฎาคม 2561) ลงข่าวเมื่อ 25 มิถุนายน 2018
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยทางเคมี Announcing Chemical Safety Examinee (สอบวันที่ 22 มิถุนายน 2561, Exam on 22 June 2018) ลงข่าวเมื่อ 21 มิถุนายน 2018

 • ©2013 All right reserved.